Dagzorg kan een uitkomst zijn als u zelfstandig wilt blijven wonen, maar wel ondersteuning nodig heeft.  De dagzorg biedt dagritme en zorg aan cliënten die vanwege toenemende lichamelijke en/of geestelijke beperkingen niet zelf meer een goed dagelijks leven thuis kunnen leiden.

Uiteraard staat het behouden van de eigen regie in uw leven voorop, wij houden rekening met uw privacy en uw wensen. De dagzorg omvat vaak de alledaagse levensverrichtingen zoals huishoudelijke hulp, eten en drinken, wassen en aankleden.